Naziv odgajivačnice: UB
Vlasnik: ZORAN MARKOVIĆ
Adresa: Svete Popovića 25, 14210 UB
Kontakt: +38163256502

MUŽJACI

 

ŽENKE