Prvo kinološko društvo u Jugoslaviji osnovano je 23.02.1921 god. u Ljubljani kao ’’Klub ljubiteljev ptičarjev’’. Klub ptičara osnovan u Sloveniji udružuje ljbitelje ptičara svih rasa. Podaci o prvoj organizovanoj utakmici pojavljuju se u leto 1910 godine. Organizovano je takmičenje ptičara sa šest vodiča i sedam pasa. Na osnovu fotografije sa te utakmice vidi se da je svih sedam pasa rase Nemački kratkodlaki ptičar. Smatramo da imamo pravo da te aktivnosti proglasimo kao preve značajnije na ovim prostorima a vezane su za ovu rasu.Rasa se u narednom periodu razvijala a broj ljubitelja ove rase se značajno uvečavao.


U aprilu 1991. godine g.din Claus Kiefer je pozvao sve predsednike klubova da učestvuju u slavlju koje je organizovao Berlinski klub a u čast 100 godina od osnivanja matičnog kluba. Na toj svečanosti se prvi put pojavila ideja i potreba za osnivanjem Svetskog kluba za nemačke kratkodlake ptičare.  Već 16. juna 1991. godine, potpisan je akt o osnivanju Svetskog saveza za nemačke kratkodlake ptičare – Deutsche Kurzhaar Weltverband. Akt je potpisalo devet država među kojima je bila i Jugoslavija sa g.dinom Ivanom Cafom na čelu. Tokom rata i raspada Jugoslavije kao i uvede