Prvo kinološko društvo u Jugoslaviji osnovano je 23.02.1921 god. u Ljubljani kao ’’Klub ljubiteljev ptičarjev’’. Klub ptičara osnovan u Sloveniji udružuje ljbitelje ptičara svih rasa. Podaci o prvoj organizovanoj utakmici pojavljuju se u leto 1910 godine. Organizovano je takmičenje ptičara sa šest vodiča i sedam pasa. Na osnovu fotografije sa te utakmice vidi se da je svih sedam pasa rase Nemački kratkodlaki ptičar. Smatramo da imamo pravo da te aktivnosti proglasimo kao preve značajnije na ovim prostorima a vezane su za ovu rasu.Rasa se u narednom periodu razvijala a broj ljubitelja ove rase se značajno uvečavao.


U aprilu 1991. godine g.din Claus Kiefer je pozvao sve predsednike klubova da učestvuju u slavlju koje je organizovao Berlinski klub a u čast 100 godina od osnivanja matičnog kluba. Na toj svečanosti se prvi put pojavila ideja i potreba za osnivanjem Svetskog kluba za nemačke kratkodlake ptičare.  Već 16. juna 1991. godine, potpisan je akt o osnivanju Svetskog saveza za nemačke kratkodlake ptičare – Deutsche Kurzhaar Weltverband. Akt je potpisalo devet država među kojima je bila i Jugoslavija sa g.dinom Ivanom Cafom na čelu. Tokom rata i raspada Jugoslavije kao i uvedenih sankcija došlo je do prekida u kontinuitetu članstva tako da se klub ponova aktivira tokom 1993. godine.


Početkom 1993. godine, grupa ljubitelja nemačkih kratkodlakih ptičara iz Uba, Obrenovca i okoline osnovala je Klub za N.K.D.ptičare ’’Ub’’ i podnela zahtev za učlanjenje u  Svetski klub za N.K.D. ptičare. Klub je svojom aktivnošću prerastao granice Uba tako da je već krajem 1995. imao oko 150 članova iz svih krajeva Jugoslavije.

Na Skupštini Svetskog saveza u Šofoku-Mađarska klub je ponovo primljen za punopravnog člana.

U restoranu ’’ Školarac’’ u Ubu 09.11.1996 god uz prisustvo 36 delegata iz cele zemlje klub  iz Uba prerasta u sadašnji Srpski klub, usvaja se Statut kao i sva ostala normativna akta.


Klub za N.K.D. ptičare Srbije je pravno lice čija delatnost je usmerena na razvoju rase Nemački kratkodlaki ptičar. Registrovan je u Svetskom klubu za N.K.D. ptičare a svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Srbije.

Svoje međunarodne aktivnosti, klub obavlja preko Kinološkog saveze Srbije, Svetskog kluba ali i samostalno. Klub sve svoje aktivnosti obavlja u saradnji sa Kinološkom savezom Srbije i uz odobrenje istog.


Klub za N.K.D. ptičare Srbije ima svoj Statut i sva ostala normativna akta predviđena Zakonom o udruženjima.

Sedište kluba je u Ubu u ul.Kralja Petra I broj 10.

srenfrdeitru

PRIJATELJI KLUBA

NKD klub Srbije @ 2017